Finansijski izveštaji
Završni račun, finansijski plan i ostali finansijski izveštaji
Zalihe lekova, medicinskog i potrošnog materijala

Zalihe ampuliranih lekova

Zalihe medicinskog, sanitetskog i potrošnog materijala

© Copyright Dom zdravlja Vladicin Han